Leden

De volgende secundaire ticketaanbieders zijn aangesloten bij EUSTA:

Geroyeerd:
Tickets4u, website: www.tickets4u.nl
Worldticketshop, website: www.worldticketshop.nl (activiteiten beëindigd per 15-08-2016)

Informatie voor aanmelding als nieuw lid

Aanmelding voor EUSTA staat open voor:

Secundaire marktpartijen: natuurlijke personen of rechtspersonen die actief zijn op de markt voor secundaire ticketverkoop.
• Secundaire ticketaanbieders: wederverkoper van plaats- en toegangsbewijzen (ook wel ticketbroker genoemd).
• Marktplaatsen: internet platforms die de wederverkoop van plaats- en toegangskaarten faciliteren (bijvoorbeeld ticket exchange platformen).
• Overige partijen: marktpartijen die voor het uitvoeren van een deel van hun beoogde bedrijfsvoering arrangementen of hospitalitypakketten samenstellen waarvan plaats- of toegangskaarten, al dan niet verkregen via de secundaire ticketverkoop, deel uitmaken

Voorwaarden:
– een schriftelijk aanbeveling van één van de huidige leden van EUSTA.

Procedure: na ontvangst van de aanbeveling worden de leden geconsulteerd en moet een quorum van 75% akkoord gaan en er geen klemmende bezwaren zijn voor toelating van een nieuw lid.