Nieuws

Pepetickets en Budgetticket herkennen zich niet in berichtgeving KNVB

Donderdag 7 oktober 2010 – Afgelopen week werd via de site van de KNVB het bericht verspreid dat de voetbalbond meer dan 500 toegangskaarten voor de wedstrijd Nederland – Zweden op 12 oktober 2010 heeft geblokkeerd. Volgens de KNVB zijn deze tickets verkocht via de door de KNVB als zwarte markt aangeduide secundaire ticketmarkt waarbij een aantal specifieke bedrijven genoemd worden.

Twee van de genoemde bedrijven, PepeTickets en Budgetticket, tevens lid van branchevereniging EUSTA, laten weten zich niet te herkennen in deze berichtgeving en aan te geven onterecht te worden genoemd.


Ticketwebsites aangesloten leden Budgetticket en Worldticketshop nog transparanter

De websites van Budgetticket en Worldticketshop zijn in overleg met de Consumentenautoriteit verder aangepast en nu nog transparanter voor de consument dan dat ze al waren. De afgelopen maanden hebben partijen hierover gesproken. Met deze aanpassingen is de dreiging van een boete afgewend.

Budgetticket en Worldticketshop, beide initiatiefnemer van branchevereniging EUSTA, reageren positief op de voorzorgsmaatregelen die de Consumentenautoriteit vandaag heeft aangekondigd via haar website. Wel hopen de leden dat de Consumentenautoriteit de websites van de gehele branche onder de loep zal nemen zodat de consument bij alle ticketwebsites goed wordt voorgelicht. De handhavingsmogelijkheden die de Consumentenautoriteit heeft, zijn hiertoe een prima middel.


Gedragscode EUSTA maakt secundaire ticketverkoop transparant en betrouwbaar.

Amsterdam 20 november 2009 – EUSTA, de branchevereniging voor de secundaire tickethandel, heeft een gedragscode aangenomen, die per 1 januari 2010 in werking treedt. Transparantie en garanties voor de consument bij de online verkoop van tickets, dit zijn de kernwaarden uit de gedragscode van EUSTA. De onlangs opgerichte branchevereniging voor secundaire marktpartijen heeft met het aannemen van de gedragscode een volgende belangrijke stap gezet naar verdere professionalisering van de markt voor de online doorverkoop van tickets.

De gedragscode biedt de consument onder meer absolute garanties ten aanzien van de levering van tickets en volledige terugbetaling bij annulering van een evenement. Verder staat een heldere en transparante informatievoorziening voor de consument centraal in de gedragscode. ‘De leden mogen trots zijn op deze gedragscode,’ aldus EUSTA voorzitter Keje Molenaar.

De aangesloten leden, waaronder secundaire ticketaanbieders Pepetickets, Rang1Tickets, Budgetticket/Onlineticketshop, Tickets4U en Worldticketshop, hebben uiterlijk tot 1 januari 2010 de tijd om het implementatietraject binnen hun gehele bedrijfsvoering te voltooien.


EUSTA distantieert zich van aangevoerde bedreigingen jegens partijen als MOJO en KNVB

Amsterdam 25 november – De branchevereniging voor de secundaire tickethandel EUSTA is een fel tegenstander van iedere vorm van geweld en bedreiging door tussenhandelaren, voor zover daar sprake van is. De aangesloten leden van EUSTA herkennen zich ook niet in de vanmorgen aangevoerde verklaringen, tijdens een hoorzitting over het doorverkopen van toegangskaarten in de Tweede Kamer.

EUSTA is in augustus van dit jaar opgericht, juist omdat de secundaire ticketbranche garanties voor service en kwaliteit wil bieden. Kort geleden heeft EUSTA een gedragscode opgesteld. Deze treedt per 1 januari 2010 in werking en biedt de consument waarborgen, onder andere transparantie ten aanzien van de ticketprijs en zekerheid van terugbetaling indien evenementen niet doorgaan. Het EUSTA logo, evenals de gedragscode, zijn dan ook op de websites van alle aangesloten ticketaanbieders te vinden.

EUSTA is het niet eens met het vanmorgen besproken wetsvoorstel van de SP, dat de doorverkoop van tickets voor evenementen aan banden wil leggen. Het aan banden leggen van de tussenhandel zal volgens EUSTA een duidelijk averechts effect hebben, vooral ook voor de consument. Het wetsvoorstel stimuleert juist de zwarte handel met alle gevolgen van dien. Er ontstaat dan een grote kans dat de secundaire tickethandel zich naar het buitenland verplaatst of ondergronds gaat. Daarmee heeft de consument niet de garanties en transparantie die hem nu door EUSTA worden geboden.


Kaartje naar de rechter…

’Zwarte’ handelaren eisen recht op verkoop evenemententickets

door JOHAN VAN DEN DONGEN

AMSTERDAM, donderdag 19 november

Rollebollend gaan ze over straat, vechtend om het recht om toegangskaartjes voor concerten en sportwedstrijden te mogen verkopen. Grote organisatoren als Mojo Concerts en de KNVB hebben de buik vol van de handelaren die ’hun’ opgekochte tickets met winst doorverkopen. En andersom is de woede niet veel minder. “We worden afgeschilderd als zwarthandelaren, maar we doen niets anders dan de consument op zijn wenken bedienen.”

’De consument moet zelf bepalen wat hij wil betalen’

Er is vraag naar, bezweren de tickethandelaren. Wie komende zomer naar een wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK voetbal in ZuidAfrika wil, naar het concert van Paul McCartney in Arnhem of naar een evenement op de Olympische Spelen in Vancouver kan proberen via de reguliere organisatie een kaartje te kopen. “Maar die evenementen zijn vaak snel uitverkocht. Wie dan nog een ticket wil hebben, kan bij de tickethandelaren terecht. Je betaalt wel wat meer, maar dan kun je ook binnen. Veel consumenten blijken dat ervoor over te hebben”, zegt mr. Keje Molenaar, voorzitter van de nieuwe brancheorganisatie voor zogenoemde secundaire tickethandelaren EUSTA. De oud-voetbalinternational wil met de EUSTA een vuist maken tegen de organisatoren van grote evenementen, die de tickethandelaren wegzetten als ’zwarte handel’.

Kruistocht

“We hebben het afgelopen jaar een nogal kwalijk imago gekregen door een kruistocht van met name Mojo Concerts en de KNVB tegen ons. Ze schilderen ons af als louche, crimineel, onbetrouwbaar. De EUSTA-leden zijn heel keurige, professionele bedrijven, sommige met tientallen mensen in dienst, die in binnen- en buitenland kaartjes verzorgen. Het enige dat onze leden doen is kaartjes kopen in de markt. Als er evenementen of concerten in trek zijn, verkopen ze de tickets met een bepaalde opslag. Het is zo oud als de weg naar Rome. In GrootBrittannië en de Verenigde Staten is het heel normaal, maar hier kan het weer niet. Wij zijn een keurmerk met een gedragscode en heldere, transparante algemene voorwaarden. We laten zien wat het kaartje aanvankelijk heeft gekost en wat er nu voor wordt gevraagd. Dan kan iedereen zelf bepalen of hij dat kaartje wil kopen. En gaat een concert of wedstrijd niet door, dan krijgt de klant gegarandeerd 120 procent van het aankoopbedrag terug.”

Legale status

Dat er nu een keurmerk van tickethandelaren in het leven is geroepen, zegt zowel de KNVB als Mojo Concerts niet veel. “Ze geven zichzelf een legale status. Dat maakt het voor de consument nog verwarrender”, zegt Marjanne Manders van Mojo Concerts.

“In principe verandert het niets”, vindt KNVB-woordvoerster Marloes van der Laan. “Ze weten dat ze in strijd handelen met onze standaardvoorwaarden, zoals die zijn gedeponeerd bij de rechtbank in Utrecht.” In die voorwaarden staat onder meer dat een toegangskaartje niet overdraagbaar is, tenzij het in de privésfeer gebeurt.

De voetbalbond stelt bezoekers met een opgekocht kaartje een stadionverbod van anderhalf jaar en E 450 boete in het vooruitzicht.
“Maar dat zijn hún standaardvoorwaarden. Die kunnen wel gedeponeerd zijn bij een rechtbank, maar dat geeft geen enkele status”, reageert Molenaar. “Als jij van jouw geld een kaartje koopt, is het jouw eigendom. Maar Mojo en de KNVB willen blijven bepalen wat jij met jouw eigendom doet.”
Volgens Mojo en de KNVB creëren de tickethandelaren schaarste op de kaartjesmarkt en drijven ze de prijzen op. Mojo-woordvoerster Manders: “Met stromannen kopen ze hele partijen op. Wat ons vooral stoort, is dat de consument wordt misleid. Die krijgt het idee dat de artiest achter die hoge prijs staat. Op een evenement als Lowlands bijvoorbeeld willen we jongeren trekken. Die hebben vaak een kleine beurs. De kaarten moeten wel betaalbaar blijven.”

Bodemprocedure

EUSTA-voorzitter Molenaar wil voor het einde van het jaar een bodemprocedure beginnen tegen Mojo Concerts en de KNVB: “De consument moet straks zelf kunnen bepalen waar hij zijn kaartje koopt en wat hij ervoor wil betalen.”

Opmerkelijk is dat Mojo Concerts zelf ook een website heeft ingericht waarop aangeschafte kaarten kunnen worden verhandeld. Twee kaartjes voor een concert van Anouk, met een oorspronkelijke prijs van 45 euro per stuk, worden door een consument aangeboden voor 250 euro per stuk. Woordvoerster Manders erkent dat. “Dat gaan we aanpassen. We willen de aan- en verkoopsite zo veranderen, dat aanbieders van kaarten niet meer dan het dubbele van de prijs ervoor kunnen vragen.”